top of page

Pravidlá Súťaže

SÚŤAŽ  LABKY u KATKY  NA FACEBOOKU

PRE KOHO JE SÚŤAŽ URČENÁ:

Do súťaže sa môžu zapojiť všetci majitelia psíkov, mačiek, domácich hlodavcov a iných  domácich cicavcov, a tiež ich priatelia a rodinní príslušníci. Výhra je vhodná aj ako darček.

 

PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI:

 1. Kliknite na PÁČI SA MI TO (LIKE) k obrázku so súťažou.

 2. Do komentára pod obrázok k súťaži napíšte názov aspoň 2 služieb, ktoré poskytujeme v rámci starostlivosti o domáce zvieratká. Pomôcka: www.labkyukatky.sk.

 

BONUSOVÉ PODMIENKY:

 1. Staňte sa fanúšikom stránky LABKY u KATKY na Facebooku. Túto podmienku ste už splnili, ak aktuálne ste fanúšikom nášho profilu.

 2. Zdieľajte VEREJNE banner k súťaži LABKY u KATKY vo svojom profile na Facebooku.

 

HLAVNÁ CENA:

Ročná starostlivosť o domáce zvieratko v hodnote do 150 €. POZOR! Ak splníte aj bonusové podmienky, môžete vyhrať 2-ročnú starostlivosť o domáce zvieratko v hodnote až do 300 €. Výhra zahŕňa strihanie, kúpanie, česanie a čistenie pazúrikov, uší a očí. Celková hodnota výhry závisí od druhu zvieratka a jeho veľkosti.

 

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE:

 1. Súťaž prebieha výlučne na Facebooku. Úlohou súťažiacich je kliknúť na PÁČI SA MI TO (LIKE) pod bannerom so súťažou a napísať k banneru so súťažou komentár, v ktorom uvedú názov aspoň 2 služieb, ktoré ponúka zvierací salón LABKY u KATKY v rámci starostlivosti o domáce zvieratká (www.labkyukatky.sk).

 2. Organizátorom súťaže je spoločnosť LABKY u KATKY, s. r. o. (ďalej len Organizátor).

 3. Súťaž začína vo štvrtok 01.08.2019 a končí v nedeľu 01.09.2019 o 23:59 hod.

 4. Do súťaže sa môže zapojiť každá osoba s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá najneskôr v deň zapojenia sa do súťaže dovŕši vek 18 rokov.

 5. Zástupca Organizátora súťaže vyžrebuje výhercu hlavnej ceny v pondelok  02.09.2019. Meno výhercu bude zverejnené v ten istý deň na časovej osi profilu salónu LABKY U KATKY na Facebooku. Poverený zástupca Organizátora súťaže bude výhercu kontaktovať prostredníctvom súkromnej správy na Facebooku.

 6. Výhra bude odovzdaná a uplatnená po vzájomnej dohode Organizátora súťaže s výhercom. Na výhru nevzniká právny nárok ani finančný nárok a výherca si nemôže uplatňovať nárok na výhru súdnou cestou, ani jej vyplatenie vo finančnej hotovosti.

 7. Ak sa výherca rozhodne využiť ďalšie služby alebo produkty Organizátora, ktorých hodnota prekračuje výšku výhry, po dohode s Organizátorom mu táto výška výhry môže byť odpočítaná od celkovej sumy za poskytnuté služby a produkty. Finančný rozdiel výherca vyplatí Organizátorovi na základe predloženej faktúry v hotovosti, alebo peňažným prevodom na účet Organizátora.

 8. Spoločnosť Facebook nie je organizátorom súťaže a je oslobodená od akýchkoľvek záväzkov, ku ktorým sa zaviazal Organizátor súťaže.

 9. Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná spoločnosťou Facebook, a nie je s touto spoločnosťou nijako spojená.

bottom of page